Neišmoktos demokratijos pamokos

Dvejus metus veikęs Steigiamasis Seimas, atlikęs savo numatytus darbus, buvo ką tik išsiskirstęs. Steigiamojo Seimo priimta šalies Konstitucija sudarė visas galimybes pradėti normalų demokratinės valstybės kūrimo darbą. Deja, šio egzamino to meto politikai neišlaikė: tarpukario Lietuvoje veikė tik trys demokratiškai išrinkti Seimai, tačiau jų veikla privertė visuomenę suabejoti ne tik tautos išrinktųjų sugebėjimais, bet ir … Skaityti toliau Neišmoktos demokratijos pamokos