Pasidavę be šūvio

1940 metų birželio 15-osios rytą Lietuvos kariuomenės vadas divizijos generolas Vincas Vitkauskas paskelbė įsakymą Nr. 107, kuriame be kita ko nurodoma: „Žygiuojančiai sovietų kariuomenei taikyti visas mandagumo ir draugiškų santykių taisykles, panašiai kaip jos buvo taikomos anksčiau įvestai kariuomenei. Painformuoti dėl patogesnių žygiui kelių, postovio vietų, įsakant vietos administracijai parengti patalpas ir pan. Imtis visų … Skaityti toliau Pasidavę be šūvio