Nepasiklydęs kryžkelėse

  "Kryžkelė... Lyriškas žodis romantikoj, klaikus apsisprendime, idėjose. Ir toje kryžkelėje išsiskyrė jauni poetai. Vieni nuėjo į Rytus, į Vakarus, treti tiesiog nužygiavo, kaip tie trys pasakos broliai." Taip 1943 metų vasarą dienraštyje "Naujoji Lietuva" rašė J. Strakšys. Ir nors straipsnyje kalbama apie lietuvišką karo metų poeziją, tarp jo eilučių galime įžvelgti platesnį kontekstą. 1940-aisiais … Skaityti toliau Nepasiklydęs kryžkelėse