Jonas Aukštuolis: visuomenininkas, diplomatas, Gulago kankinys

1949 metų spalio 28 dieną Mordovijos Dubravlago lageryje mirė nepriklausomos Lietuvos diplomatas ir visuomenės veikėjas Jonas Aukštuolis. Dešimtmečius išdirbęs pasiuntiniu Skandinavijos, Lotynų Amerikos, Baltijos ir kitose šalyse, jis sovietinių okupantų buvo apšauktas „kontrrevoliucionieriumi “ ir nuteistas 25 metams nelaisvės, tačiau nuosprendžio nesulaukė.     Aras Lukšas   Diplomatas Jonas Aukštuolis šiandien prisimenamas nedažnai. Bent jau … Skaityti toliau Jonas Aukštuolis: visuomenininkas, diplomatas, Gulago kankinys