Karys iš Dievo malonės

 1949 metų rugsėjo 9-ąją, apie septintą vakaro netoli Kaltinėnų valsčiaus Karoblių kaimo sustojo du sunkvežimiai. Iš jų iššoko 25 kareiviai, vadovaujami MGB Rietavo apskrities viršininko pavaduotojo papulkininkio Beliajevo ir kariuomenės padalinio vado Chadžimuratovo. Kareivius lydėjo gerai apylinkes žinojęs stribas, pavarde Zederis. Čekistai puikiai žinojo, ko ir kur ieško: mat dar tą pačią dieną MGB agentas … Skaityti toliau Karys iš Dievo malonės