Bronius Kazys Balutis: atlikęs patrioto pareigą

  Rytoj sukanka 50 metų kai Londone mirė diplomatas ir visuomenės veikėjas Bronius Kazys Balutis, nuo pat 1918-ųjų iki gyvenimo pabaigos atstovavęs Lietuvai tarptautinėse derybose, dviejose valstybėse ir ženkliai prisidėjęs prie mūsų valstybės užsienio politikos formavimo.   Aras Lukšas   Broniaus Kazio Balučio gyvenimo istoriją ir visus svarbiausius jo nuveiktus darbus sunku sutalpinti į vieną … Skaityti toliau Bronius Kazys Balutis: atlikęs patrioto pareigą