Krupavičius, Mykolas (1885 10 01  – 1970 12 04)

Mykolas Krupavičius  – Lietuvos žemės ūkio ministras, dvasininkas, prelatas. Gimė 1885 m. spalio 1 d. Balbieriškyje 1905 m.  baigė  Veiverių mokytojų seminariją, mokytojavo Lenkijoje ir Lietuvoje. 1908 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją. 1913-1916 m.  studijavo Petrapilio dvasinėje akademijoje. 1917 m. paskirtas gimnazijos kapelionu Voroneže. Tais pačiais metais įkūrė Krikščionių demokratų partiją. 1918 m. gegužę grįžo į Lietuvą, tų pačių metų gruodį išrinktas Žemės reformos komisijos pirmininku. 1919–1923 m. Lietuvos krikščionių demokratų partijos … Skaityti toliau Krupavičius, Mykolas (1885 10 01  – 1970 12 04)

Reklama

Tūbelis, Juozas (1882 04 09  – 1939 09 30) 

    Juozas Tūbelis - Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas, Lietuvos banko vadovas, politikos ir visuomenės veikėjas. Gimė 1882 m. balandžio 9 d. Rokiškio apskrities Panemunėlio valsčiaus, Ilgalaukių kaime. 1904–1908 m. studijavo Rygos politechnikos instituto Agronomijos fakultete. 1915 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. Demobilizuotas 1917 m. 1918 m. grįžo į Lietuvą. 1918 m. lapkričio 11 d. paskirtas Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras. 1919 m. balandžio 12 d. – 1920 m. birželio 19 d. keliuose ministrų kabinėtuose buvo … Skaityti toliau Tūbelis, Juozas (1882 04 09  – 1939 09 30) 

Ex ungue leonem…

„A. Ramanauskas-Vanagas, J. Noreika-Generolas Vėtra... Kas kitas?“, - prieš keletą dienų „Lietuvos ryte“ klausė Povilas Gaidelis. Kito ilgai laukti neteko: mūsų laisvės kovų atminties niekintojai netruko išsirinkti dar vieną „priešą“: Ukmergėje stovintį paminklinį akmenį Lietuvos partizanų Vyčio apygardos vadui, o prieš tai – antinacinio pasipriešinimo dalyviui Juozui Krikštaponiui. Pretekstas pašalinti jam skirtą paminklą ištrauktas iš … Skaityti toliau Ex ungue leonem…

Rugsėjo 28 d. Žuvo Aleksandras Grybinas-Faustas

1949 metų rugsėjo 28-osios naktį,  grįždamas iš Vytauto rinktinės, Šakių apskrities Šunkarių miško palaukėje, prie Vilušių kaimo pateko į pasalą, buvo sunkiai sužeistas Lietuvos partizanų Tauro apygardos vadas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracijos signataras Aleksandras Grybinas–Faustas. Likęs vienui vienas jis sunaikino savimi turėtus dokumentus ir, nesulaukęs pagalbos, paryčiais nusišovė. A. Grybino-Fausto biografija ir nuoroda į jam skirtą rašinį - luksas.blog dosjė skyrelyje. … Skaityti toliau Rugsėjo 28 d. Žuvo Aleksandras Grybinas-Faustas

Rugsėjo 28 d. Pasirašyti Molotovo-Ribbentropo pakto slaptieji protokolai

1939-ųjų rugsėjo 28 dieną Vokietijos ir SSRS pasirašytas vadinamojo Molotovo-Ribbentropo pakto papildomas slaptasis protokolas, galutinai nulėmęs Lietuvos likimą. Tačiau suokalbio preliudija prasidėjo gerokai anksčiau, kai valdžioje dar nebuvo nei Josifo Stalino, nei Adolfo Hitlerio. Išsamiau apie suokalbio preliudiją - luksas.blog archyvo rašinyje Molotovo-Ribbentropo paktas: sąmokslo preliudija Strateginių Maskvos ir Berlyno tikslų  - pasidalinti Europos Rytus … Skaityti toliau Rugsėjo 28 d. Pasirašyti Molotovo-Ribbentropo pakto slaptieji protokolai

Rugsėjo 28 d. Tuskulėnų aukų atminimo diena

2006-aisiais Lietuvos Respublikos Seimas į atmintinų dienų sąrašą įtraukė Tuskulėnų aukų atminimo dieną. Vilniuje, buvusio Tuskulėnų dvaro teritorijoje masinėse kapavietėse buvo užkasti 1944–1947 metais NKVD-NKGB- MGB vidaus kalėjime Vilniuje sušaudytų asmenų palaikai. Vykdant karo tribunolų nuosprendžius, per šiuos trejus metus sovietinio saugumo rūsiuose buvo sušaudyti 767 žmonės. Pirmaisiais pokarinės sovietinės okupacijos metais okupacinė valdžia vykdė … Skaityti toliau Rugsėjo 28 d. Tuskulėnų aukų atminimo diena