Krupavičius, Mykolas (1885 10 01  – 1970 12 04)

Mykolas Krupavičius  – Lietuvos žemės ūkio ministras, dvasininkas, prelatas. Gimė 1885 m. spalio 1 d. Balbieriškyje 1905 m.  baigė  Veiverių mokytojų seminariją, mokytojavo Lenkijoje ir Lietuvoje. 1908 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją. 1913-1916 m.  studijavo Petrapilio dvasinėje akademijoje. 1917 m. paskirtas gimnazijos kapelionu Voroneže. Tais pačiais metais įkūrė Krikščionių demokratų partiją. 1918 m. gegužę grįžo į Lietuvą, tų pačių metų gruodį išrinktas Žemės reformos komisijos pirmininku. 1919–1923 m. Lietuvos krikščionių demokratų partijos … Skaityti toliau Krupavičius, Mykolas (1885 10 01  – 1970 12 04)

Tūbelis, Juozas (1882 04 09  – 1939 09 30) 

    Juozas Tūbelis - Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas, Lietuvos banko vadovas, politikos ir visuomenės veikėjas. Gimė 1882 m. balandžio 9 d. Rokiškio apskrities Panemunėlio valsčiaus, Ilgalaukių kaime. 1904–1908 m. studijavo Rygos politechnikos instituto Agronomijos fakultete. 1915 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. Demobilizuotas 1917 m. 1918 m. grįžo į Lietuvą. 1918 m. lapkričio 11 d. paskirtas Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras. 1919 m. balandžio 12 d. – 1920 m. birželio 19 d. keliuose ministrų kabinėtuose buvo … Skaityti toliau Tūbelis, Juozas (1882 04 09  – 1939 09 30)