Noreika, Jonas (1910 10 08  – 1947 02 26)

Jonas Noreika – Generolas Vėtra  - Lietuvos karininkas, antinacinio ir antisovietinio pogrindžio dalyvis. Gimė 1910 m. spalio 8 d.Pakruojo valsčiaus  Šukionių kaime 1929 m.  įstojo į Kauno karo mokyklą, ją baigęs paskirtas į 7-ąjį Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio pėstininkų pulką. 1933 m. pradėjo teisės studijas Kauno Vytauto Didžiojo universitete. 1935 m., nenutraukdamas mokslo, grįžo į karo tarnybą. 1938 m. paskirtas  Lietuvos kariuomenės teismo sekretoriaus padėjėju. 1940 m. spalio 28 d.sovietinių … Skaityti toliau Noreika, Jonas (1910 10 08  – 1947 02 26)