Juozas Šibaila-Merainis: “gelbėkime gyvenimą nuo suniekinimo“

  Tęsdami pasakojimus apie Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio 1949 metų vasario 16-osios deklaracijos signatarus, prisiminkime šį dokumentą pasirašiusį LLKS Visuomeninės dalies viršininką Juozą Šibailą. Juolab, kad kovo 18 dieną minėjome šio partizanų vado 114-ąją gimimo sukaktį.   Aras Lukšas   Juozas Šibaila-Diedukas, vėliau partizanų gretose žinotas ir Merainio slapyvardžiu, nebuvo profesionalus karys. Kaip ir dar … Skaityti toliau Juozas Šibaila-Merainis: “gelbėkime gyvenimą nuo suniekinimo“

Izabelė Vilimaitė-Stirna: ryšininkė tarp dviejų ugnių

  Minėdami žmones, rengusius 1949 metų vasarį vykusį Lietuvos partizanų vadų suvažiavimą, prisiminkime dramatišką ryšininkės Izabelės Vilimaitės-Stirnos, vos nežuvusios nuo saviškių rankos, istoriją.   1952 metų spalio 2-osios rytas Šiluvos valsčiaus Vilkiškių kaime esančioje Sofijos Grigaitienės sodyboje nežadėjo blogo. Tiesa, šeimininkų sūnus Jonas, eidamas į gimnaziją pro Šiluvos stribyną, pastebėjo ten nemenką sujudimą: prie pastato … Skaityti toliau Izabelė Vilimaitė-Stirna: ryšininkė tarp dviejų ugnių

Čekistai lietuviškame pogrindyje: kelių bylų istorijos

   Sovietinio saugumo akiratyje atsidūrusius žmones gelbėjusio čekisto Antano Šiliaus byla, apie kurią neseniai pasakojome, nebuvo vienintelė. Pokario metais būta ir tokių atvejų, kai lietuviai MGB karininkai ne tik talkino ginkluotam pogrindžiui – vienas iš jų net pats tapo partizanu. Prisiminkime kelias tokias istorijas. Ne taip seniai pasakojome apie sovietinio saugumo operatyvinį įgaliotinį Antaną Šilių, … Skaityti toliau Čekistai lietuviškame pogrindyje: kelių bylų istorijos