Gustaitis, Antanas (1898 03 26 – 1941 10 16)

  Antanas Gustaitis - Lietuvos karo aviacijos vadas, brigados generolas, aviakonstruktorius,  lėktuvų ANBO kūrėjas. Gimė 1898 m. kovo 26 d. Marijampolės apskrities Sasnavos valsčiaus Obelinės kaime. 1916 m. įstojo į Petrapilio Imperatoriaus Aleksandro I susisiekimo kelių inžinerijos institutą. Tačiau po metų buvo mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. Po bolševikų perversmo grįžo į Lietuvą. 1919 m. kovo 15 d. įstojo savanoriu į besikuriančią Lietuvos kariuomenę ir buvo pasiųstas  į Karo aviacijos mokyklą. 1919 m. gruodžio mėn. baigusiam mokyklą A. Gustaičiui  … Skaityti toliau Gustaitis, Antanas (1898 03 26 – 1941 10 16)

Vileišis, Antanas (1856 10 21  – 1919 04 09)

Antanas Vileišis  - gydytojas ir visuomenės veikėjas žymių Lietuvos visuomenės veikėjų Petro ir Jono Vileišių – brolis. Gimė 1856 m. spalio 21 d. Pasvalio valsčiaus  Medinių kaime. 1892 m. baigė studijas Maskvos Imperatoriškojo universiteto Medicinos fakultete. Baigęs mokslus, dirbo gydytoju Pasvalyje, Rozalime, Joniškėlyje. 1898 m. apsigyveno Vilniuje, kur vertėsi gydytojo praktika. 1898–1904 m. priklausė slaptai Dvylikos Vilniaus apaštalų draugijai. 1905–1911 … Skaityti toliau Vileišis, Antanas (1856 10 21  – 1919 04 09)

Noreika, Jonas (1910 10 08  – 1947 02 26)

Jonas Noreika – Generolas Vėtra  - Lietuvos karininkas, antinacinio ir antisovietinio pogrindžio dalyvis. Gimė 1910 m. spalio 8 d.Pakruojo valsčiaus  Šukionių kaime 1929 m.  įstojo į Kauno karo mokyklą, ją baigęs paskirtas į 7-ąjį Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio pėstininkų pulką. 1933 m. pradėjo teisės studijas Kauno Vytauto Didžiojo universitete. 1935 m., nenutraukdamas mokslo, grįžo į karo tarnybą. 1938 m. paskirtas  Lietuvos kariuomenės teismo sekretoriaus padėjėju. 1940 m. spalio 28 d.sovietinių … Skaityti toliau Noreika, Jonas (1910 10 08  – 1947 02 26)

Putvinskis, Vladas (1873 10 06 – 1929 03 05) 

Vladas Putvinskis – Pūtvis - visuomenės ir kultūros veikėjas, vienas iš Šaulių Sąjungos pradininkų. Gimė 1873 m. spalio 6 d. Rygoje . 1893 m. baigė Mintaujos realinę mokyklą. 1894 -1896 m. studijavo agronomiją  Halės universitete. 1899 m. Šilo Pavėžupyje įsteigė slaptą pradinę mokyklą. 1902 m.  Graužikuose suorganizavo pirmąjį literatų susirinkimą. Šilo Pavėžupyje įsteigė didžiausią lietuviškos spaudos gabenimo, paskirstymo ir persiuntimo centrą Žemaitijoje. 1905 m. dalyvavo revoliuciniuose įvykiuose, agitavo prieš carą 1906 m. caro valdžios suimtas, … Skaityti toliau Putvinskis, Vladas (1873 10 06 – 1929 03 05) 

Girėnas, Stasys (1893 10 04  –1933 07  17) 

Stasys Girėnas (iki 1931 m. Stanislovas Girskis) -  Lietuvos ir JAV aviatorius, kartu su Steponu Dariumi lėktuvu „Lituanica“ perskridęs Atlantą. Gimė 1893 m. spalio 4 d.  Kaltinėnų valsčiaus Vytogalos kaime. 1910 m. su broliu Petru išvyko į JAV 1917 m. spalį įsidarbino mechaniku lakūnų mokyklos eskadrilėje Teksaso valstijoje. 1921 m. sugrįžo į Čikagą, dirbo vairuotoju, įsteigė taksi bendrovę. Tuo  pat metu lankė oreivystės mokyklą. 1927 m. susipažino su Steponu Dariumi 1931 m. gavo … Skaityti toliau Girėnas, Stasys (1893 10 04  –1933 07  17) 

Krupavičius, Mykolas (1885 10 01  – 1970 12 04)

Mykolas Krupavičius  – Lietuvos žemės ūkio ministras, dvasininkas, prelatas. Gimė 1885 m. spalio 1 d. Balbieriškyje 1905 m.  baigė  Veiverių mokytojų seminariją, mokytojavo Lenkijoje ir Lietuvoje. 1908 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją. 1913-1916 m.  studijavo Petrapilio dvasinėje akademijoje. 1917 m. paskirtas gimnazijos kapelionu Voroneže. Tais pačiais metais įkūrė Krikščionių demokratų partiją. 1918 m. gegužę grįžo į Lietuvą, tų pačių metų gruodį išrinktas Žemės reformos komisijos pirmininku. 1919–1923 m. Lietuvos krikščionių demokratų partijos … Skaityti toliau Krupavičius, Mykolas (1885 10 01  – 1970 12 04)