Bistras, Leonas (1890 10 20  – 1971 10 18)

Leonas Bistras  -  Lietuvos politikas, krikščionių demokratų partijos narys, keturių vyriausybių ministras pirmininkas, XII vyriausybės Ministras pirmininkas. Gimė 1890 m. spalio 20 d. Liepojoje. 1911 -1914 m. studijavo mediciną Ženevos ir Tartu universitetuose. 1914 m. įstojo į Žemaičių kunigų seminariją. 1914 m. mobilizuotas, iki 1918 m. tarnavo tarnavo medicinos felčeriu Rusijos kariuomenėje. 1921 m. filosofijos daktaro laipsniu baigė Fribūro universitetą.  1922 m. rugsėjo 1 d. paskirtas  Lietuvos universiteto teologijos ir filosofijos fakulteto … Skaityti toliau Bistras, Leonas (1890 10 20  – 1971 10 18)

Stulginskis, Aleksandras (1885 02 26  – 1969 09 22) 

Aleksandras Stulginskis - antrasis Lietuvos prezidentas, signataras, vienas Lietuvos krikščionių demokratų partijos steigėjų, agronomas, Ūkininkų sąjungos steigėjas ir pirmininkas. Gimė 1885 m. vasario 26 d. Raseinių apskrities Kutalių kaime 1908 m. baigė  Žemaičių kunigų seminariją Kaune. 1913 m. baigė Halės universiteto (Vokietija) Žemės ūkio institutą. Grįžęs į Lietuvą paskirtas Trakų apskrities Alytaus rajoniniu agronomu. 1917 m. rugsėjo 18 – 22 d. dalyvavo lietuvių konferencijoje Vilniuje. Išrinktas į Lietuvos Tarybą (vėliau Valstybės Taryba). 1918 m. vasario 16 d. pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės aktą. 1918 m. gruodžio 26 d. – 1919 m. kovo 12 d. ministras be portfelio Mykolo … Skaityti toliau Stulginskis, Aleksandras (1885 02 26  – 1969 09 22) 

Krivickas, Bronius (1919 11 17 – 1952 09 21)

Bronius Krivickas - Lietuvos partizanas, poetas,  literatūros kritikas, vertėjas. Gimė 1919 m. lapkričio 17 d. Pasvalio valsčiaus Pervalkų kaime.  1938–1943 m. studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus universitetuose. 1945 m. vasarį įstojo į Nemunėlio Radviliškio apylinkėse ir Skaistkalnės miškuose veikusį partizanų būrį. 1951–1952 m. -  LLKS Rytų Lietuvos srities štabo narys, srities Visuomeninės dalies viršininkas, partizanų leidinių Aukštaičių kova“ ir  „Laisvės kova“). redaktorius 1952 m. rugsėjo 21 d. žuvo pasaloje Raguvos miške, palaidotas Raguvos valsčiaus Putiliškių kaime. Išsamiau … Skaityti toliau Krivickas, Bronius (1919 11 17 – 1952 09 21)

Mikuckis, Juozas (1891 09 20 – 1970 10 13)

Juozas Mikuckis – buvęs nepriklausomos Lietuvos karininkas ir poetas. Tapęs KGB agentu, tris dešimtmečius sekė, dezinformavo ir kompromitavo lietuvių emigracijos veikėjus. Gimė 1981 m. rugsėjo 20 d.  Vilkijos valsčiaus Zauniškių kaime. 1915 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, 1916 m. baigė Gatčinos karo mokyklą, dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare. 1918 m. Valkoje su kitais suorganizavo Lietuvių dragūnų divizioną Tais pačiais metais pateko į pateko į vokiečių nelaisvę. 1918 m. grįžo į Lietuvą, … Skaityti toliau Mikuckis, Juozas (1891 09 20 – 1970 10 13)

Nagius-Nagevičius, Vladas

Vladas Nagius-Nagevičius - Vytauto Didžiojo karo muziejaus įkūrėjas, Lietuvos kariuomenės generolas. Gimė 1880 m. birželio 17 d. Kretingoje. 1904 m. baigė Sankt-Peterburgo Archeologijos institutą. 1905 m. – dalyvavo Didžiajame Vilniaus Seime. 1910 m. baigė Sankt-Peterburgo – Karo medicinos akademiją. Nuo 1910 m. tarnavo Rusijos jūrų karo laivyne. 1918 m. grįžo į Lietuvą, įstojo savanoriu į … Skaityti toliau Nagius-Nagevičius, Vladas

Pakštas, Kazys (1893 06 29  – 1960 09 11) 

Kazys Pakštas  - geografas, keliautojas, visuomenės veikėjas, profesionaliosios geografijos Lietuvoje pradininkas, „atsarginės Lietuvos“, idėjos autorius. Gimė 1893 m. birželio 29 d. Alinaukoje, Užpalių valsčiuje 1912–1913 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje. 1914 m. išvyko į JAV. 1915 m. įstojo į Valparaiso universitetą tais pačiais metais pradėjo studijas . Tų pačių metų rudenį pradėjo sociologijos ir politikos studijas jėzuitų  išlaikomame Lojolos universitete. 1918 m. baigė sociologijos studijas Fordhamo universitete. 1919 m. grįžo … Skaityti toliau Pakštas, Kazys (1893 06 29  – 1960 09 11) 

Milaševičius-Ruonis, Aleksandras (1906 08 25–1949 09 09)

Aleksandras Milaševičius-Ruonis - partizanų Vakarų Lietuvos srities vadas. Gimė gimė 1906 m. rugpjūčio 25 d. Liepojoje 1924 m.  spalio 5 d. pradėjo tarnauti Lietuvos kariuomenėje. 1927 m. rugsėjo 7 d. baigė Karo mokyklą, paskirtas buvo paskirtas 1-ojo husarų pulko eskadrono jaun. karininku 1931 m.  rugsėjo 30 d. – leitenanto laipsnis, paskirtas 1-ojo eskadrono vyr. karininku. 1937 m. lapkričio 19 … Skaityti toliau Milaševičius-Ruonis, Aleksandras (1906 08 25–1949 09 09)

Liatukas, Pranas (1876 01 29  – 1945 09 09)

Pranas Liatukas – Lietuvos kariuomenės generolas. Gimė 1876 m. sausio 29 d. Tauragės apskrities Kvėdarnos valsčiaus, Padievaičio kaime. Nuo 1902 m. tarnavo Rusijos kariuomenėje 1917 m. baigė tarnybą pulkininko laipsniu. 1918 m. rugpjūčio mėn. grįžo į Lietuvą. Tų pačių metų gruodį įstojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. 1918 m. gruodžio 24 d. – 1919 m. kovo … Skaityti toliau Liatukas, Pranas (1876 01 29  – 1945 09 09)

Cesevičius, Domas (1902 11 12 – 1986 03 14)

Domas Cesevičius  ekonomistas, publicistas, žurnalistas, redaktorius, Finansų viceministras, paskutinis tarpukario Lietuvos Tautininkų Sąjungos pirmininkas. NKVD suimtas naktį į 1940 m. liepos 12-ąją. 1941 metų balandžio 19 nuteistas 8 metams lagerių. Tų pačių metų vasarą jis atsidūrė Pečiorlage – Rusijos šiaurėje tarp Vorkutos ir Pečioros. 1945 metų sausį, sutrumpinus bausmės laiką iki faktiškai išbūtojo, iš lagerio … Skaityti toliau Cesevičius, Domas (1902 11 12 – 1986 03 14)

Lozoraitis, Stasys (1898 09 05 – 1983 12 24)

Stasys Lozoraitis. Diplomatas, užsienio reikalų ministras. Gimė 1898 m. rugsėjo 5 d. Kaune. 1923–1929 m.  dirbo diplomatinį darbą Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne.  (Nuo 1925 m. - pirmasis sekretorius, nuo 1928 m. patarėjas). 1929 - 1932 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje prie Šv. Sosto Italijoje. (Nuo 1931 m. laikinasis reikalų patikėtinis). 1932–1934 m. - Užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento direktorius. 1934 m. birželio 12 d.  paskirtas LR užsienio reikalų ministru. Nuo 1939 m. vasario iki pasiuntinybės Romoje uždarymo 1940 m. rugpjūčio 27 d. -  nepaprastasis pasiuntinys … Skaityti toliau Lozoraitis, Stasys (1898 09 05 – 1983 12 24)