Tūbelis, Juozas (1882 04 09  – 1939 09 30) 

    Juozas Tūbelis - Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas, Lietuvos banko vadovas, politikos ir visuomenės veikėjas. Gimė 1882 m. balandžio 9 d. Rokiškio apskrities Panemunėlio valsčiaus, Ilgalaukių kaime. 1904–1908 m. studijavo Rygos politechnikos instituto Agronomijos fakultete. 1915 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. Demobilizuotas 1917 m. 1918 m. grįžo į Lietuvą. 1918 m. lapkričio 11 d. paskirtas Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras. 1919 m. balandžio 12 d. – 1920 m. birželio 19 d. keliuose ministrų kabinėtuose buvo … Skaityti toliau Tūbelis, Juozas (1882 04 09  – 1939 09 30) 

Grybinas, Aleksandras (1920 09 20 – 1949 09 28)

Aleksandras Grybinas - Faustas - partizanas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracijos signataras. Gimė  1920 m. rugsėjo 20 d., Šakių apskritis  Lukšių miestelyje. 1941 m. baigė Marijampolės mokytojų seminariją. Mokytojavo Liudvinavo pradžios mokykloje, vėliau – Zyplių žemės ūkio mokykloje. 1943–1944 m. į Lukšiuose susikūrusiame savigynos būryje kovėsi su raudonaisiais diversantais. 1944 m.  pasitraukė į Vakarus. Mobilizuotas į vokiečių kariuomenę,  ir pasiųstas į frontą, kur išbuvo iki karo pabaigos. 1945 m. grįžo į Lietuvą. Tų pačių metų pabaigoje … Skaityti toliau Grybinas, Aleksandras (1920 09 20 – 1949 09 28)

Smilgevičius, Jonas (1870 02 12 – 1942 09 27)

Jonas Smilgevičius – Vasario 16-osios Akto signataras, ekonomistas, bankininkas, visuomenės veikėjas. Gimė 1870 m. vasario 12 d. Telšių apskrities Alsėdžių valsčiaus Šonių kaime. 1917 rugsėjo 18 -22 d. Vilniuje vykusioje Lietuvių konferencijoje išrinktas į Lietuvos Tarybą. 1918 m. vasario 16 d. kartu su kitais Tarybos nariais pasirašė nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo aktą. 1920 m. išrinktas į Steigiamąjį Seimą, buvo finansų ir biudžeto komisijos pirmininkas. 1921 m. … Skaityti toliau Smilgevičius, Jonas (1870 02 12 – 1942 09 27)

Bistras, Leonas (1890 10 20  – 1971 10 18)

Leonas Bistras  -  Lietuvos politikas, krikščionių demokratų partijos narys, keturių vyriausybių ministras pirmininkas, XII vyriausybės Ministras pirmininkas. Gimė 1890 m. spalio 20 d. Liepojoje. 1911 -1914 m. studijavo mediciną Ženevos ir Tartu universitetuose. 1914 m. įstojo į Žemaičių kunigų seminariją. 1914 m. mobilizuotas, iki 1918 m. tarnavo tarnavo medicinos felčeriu Rusijos kariuomenėje. 1921 m. filosofijos daktaro laipsniu baigė Fribūro universitetą.  1922 m. rugsėjo 1 d. paskirtas  Lietuvos universiteto teologijos ir filosofijos fakulteto … Skaityti toliau Bistras, Leonas (1890 10 20  – 1971 10 18)

Stulginskis, Aleksandras (1885 02 26  – 1969 09 22) 

Aleksandras Stulginskis - antrasis Lietuvos prezidentas, signataras, vienas Lietuvos krikščionių demokratų partijos steigėjų, agronomas, Ūkininkų sąjungos steigėjas ir pirmininkas. Gimė 1885 m. vasario 26 d. Raseinių apskrities Kutalių kaime 1908 m. baigė  Žemaičių kunigų seminariją Kaune. 1913 m. baigė Halės universiteto (Vokietija) Žemės ūkio institutą. Grįžęs į Lietuvą paskirtas Trakų apskrities Alytaus rajoniniu agronomu. 1917 m. rugsėjo 18 – 22 d. dalyvavo lietuvių konferencijoje Vilniuje. Išrinktas į Lietuvos Tarybą (vėliau Valstybės Taryba). 1918 m. vasario 16 d. pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės aktą. 1918 m. gruodžio 26 d. – 1919 m. kovo 12 d. ministras be portfelio Mykolo … Skaityti toliau Stulginskis, Aleksandras (1885 02 26  – 1969 09 22) 

Krivickas, Bronius (1919 11 17 – 1952 09 21)

Bronius Krivickas - Lietuvos partizanas, poetas,  literatūros kritikas, vertėjas. Gimė 1919 m. lapkričio 17 d. Pasvalio valsčiaus Pervalkų kaime.  1938–1943 m. studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus universitetuose. 1945 m. vasarį įstojo į Nemunėlio Radviliškio apylinkėse ir Skaistkalnės miškuose veikusį partizanų būrį. 1951–1952 m. -  LLKS Rytų Lietuvos srities štabo narys, srities Visuomeninės dalies viršininkas, partizanų leidinių Aukštaičių kova“ ir  „Laisvės kova“). redaktorius 1952 m. rugsėjo 21 d. žuvo pasaloje Raguvos miške, palaidotas Raguvos valsčiaus Putiliškių kaime. Išsamiau … Skaityti toliau Krivickas, Bronius (1919 11 17 – 1952 09 21)

Mikuckis, Juozas (1891 09 20 – 1970 10 13)

Juozas Mikuckis – buvęs nepriklausomos Lietuvos karininkas ir poetas. Tapęs KGB agentu, tris dešimtmečius sekė, dezinformavo ir kompromitavo lietuvių emigracijos veikėjus. Gimė 1981 m. rugsėjo 20 d.  Vilkijos valsčiaus Zauniškių kaime. 1915 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, 1916 m. baigė Gatčinos karo mokyklą, dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare. 1918 m. Valkoje su kitais suorganizavo Lietuvių dragūnų divizioną Tais pačiais metais pateko į pateko į vokiečių nelaisvę. 1918 m. grįžo į Lietuvą, … Skaityti toliau Mikuckis, Juozas (1891 09 20 – 1970 10 13)