Leonas Prapuolenis – Birželio sukilimo vėliavnešys

  Minėdami Birželio sukilimo 77-ąją sukaktį, prisiminkime vieno iš jo vadų – Lietuvių aktyvistų fronto veikėjo Leono Prapuolenio istoriją.   Aras Lukšas „Dėmesio! Dėmesio! Kalba Kaunas, laisva ir nepriklausoma Lietuva! Tautiečiai, vokiečių armija raudonuosius grobuonis iš Lietuvos baigia vyti. Lietuvių tauta, išvaduota iš jungo, ryžtasi gyventi vėl laisva ir nepriklausoma. Jau sudaryta Laikinoji vyriausybė ir … Skaityti toliau Leonas Prapuolenis – Birželio sukilimo vėliavnešys

Ištikimas kario priesaikai

    Gegužę sukako 102 metai kai gimė Lietuvos partizanų Didžiosios kovos apygardos štabo viršininkas Aleksandras Zapkus-Piliakalnis.  Galėjęs pasirinkti ramų gyvenimą Vakaruose, šis žmogus vis dėlto liko ištikimas kario priesaikai ir pasirinko kovą ir žūtį okupuotoje Tėvynėje   Aras Lukšas   Vėlyvas 1944-ųjų ruduo. Berlyno priemiesčio gatve tarp apgriautų namų darda apdriskęs tramvajaus vagonas. Tarp … Skaityti toliau Ištikimas kario priesaikai

Dovas Zaunius: užsienio politikos „ilgaamžis“

  Šiandien prisiminkime gerokai primirštą tarpukario Lietuvos diplomatą, Užsienio reikalų ministrą Dovą Zaunių, kuriam teko susidurti su svarbiausiais mūsų šalies užsienio politikos iššūkiais.   Aras Lukšas   Vienas pirmųjų ką tik įkurtos Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos valdininkų. Ilgiausiai – 4 metus ir 7 mėnesius - pareigas ėjęs Užsienio reikalų ministras. Vienintelis iš Mažosios Lietuvos kilęs … Skaityti toliau Dovas Zaunius: užsienio politikos „ilgaamžis“

1918-ųjų žiema: sutemos prieš aušrą

  Žengdami į jubiliejinį atkurtos Lietuvos valstybės pavasarį, prisiminkime, kas vyko baigiantis 1918-ųjų žiemai, po to, kai Lietuvos Taryba priėmė, o vėliau ir paskelbė Vasario 16-osios Aktą.   Aras Lukšas   Pradėkime nuo lemtingos akimirkos, kurią šiemet, minint atkurtos valstybės šimtmetį, paženklino visų Lietuvos bažnyčių varpų gaudesys. Ir pastebėkime, kad ankstyvą anos šlapios ir vėjuotos … Skaityti toliau 1918-ųjų žiema: sutemos prieš aušrą

Profesorius Vladas Jurgutis: ne vien „lito tėvas“

  Pradėdami jubiliejinių 2018-ųjų metų istorinius pasakojimus, prisiminkime profesorių Vladą Jurgutį – žymų ekonomistą ir bankininką, kurio nuopelnus kuriant nepriklausomą Lietuvos valstybę sunku pervertinti. Sausio 9-ąją sukaks 51 metai nuo šio neeilinio žmogaus mirties.   Aras Lukšas   Profesorius Vladas Jurgutis šiandien dažniausiai prisimenamas kaip lito tėvas. Iš tiesų, pirmojo Lietuvos banko valdytojo nuopelnai įvedant … Skaityti toliau Profesorius Vladas Jurgutis: ne vien „lito tėvas“

Bronius Kazys Balutis: atlikęs patrioto pareigą

  Rytoj sukanka 50 metų kai Londone mirė diplomatas ir visuomenės veikėjas Bronius Kazys Balutis, nuo pat 1918-ųjų iki gyvenimo pabaigos atstovavęs Lietuvai tarptautinėse derybose, dviejose valstybėse ir ženkliai prisidėjęs prie mūsų valstybės užsienio politikos formavimo.   Aras Lukšas   Broniaus Kazio Balučio gyvenimo istoriją ir visus svarbiausius jo nuveiktus darbus sunku sutalpinti į vieną … Skaityti toliau Bronius Kazys Balutis: atlikęs patrioto pareigą

Antazavės šilo mūšis: Kalėdos kryžminėje ugnyje

  Prieš 73 metus, tuoj po 1944-ųjų Kalėdų miške prie Antazavės miestelio įvyko vienos didžiausių kautynių tarp Lietuvos partizanų ir NKVD kariuomenės. Mūsų laisvės kovotojai šiame mūšyje patyrė minimalius nuostolius, tačiau atsitraukiant padaryta taktinė klaida vėliau kainavo labai brangiai.   Aras Lukšas   „Šiandien istorinė ir atmintina diena. Ji ilgai gyvens mūsų atmintyje, įnešdama į … Skaityti toliau Antazavės šilo mūšis: Kalėdos kryžminėje ugnyje

Rinkimai į SSRS AT: paskutinis okupantų spektaklis

  Paskutinį 1940-ųjų ketvirtį Lietuvoje pradėta ruoštis dar vienam krašto sovietizavimo etapui – rinkimams į SSRS Aukščiausiąją Tarybą. Šio farso organizatoriams Maskva iškėlė sunkiai įgyvendinamą užduotį – visoje okupuotoje šalyje neturi likti nė vieno nebalsavusio rinkėjo.   Aras Lukšas   1941-ųjų sausio 12 dieną vyksiantys rinkimai į SSRS Aukščiausiąją Tarybą, pasak vieno agitacinio dokumento turėjo … Skaityti toliau Rinkimai į SSRS AT: paskutinis okupantų spektaklis

Lietuvos išlaisvinimo Taryba: be ginklo prieš smurtą

  1944-ųjų gruodį įkurta Lietuvos išlaisvinimo taryba (LIT). Šis šiandien jau beveik pamirštas sąjūdis gyvavo vos pusmetį, tačiau, kaip ir kiti neginkluoto pogrindžio sąjūdžiai, padėjo išsaugoti mūsų inteligentijos tautinę savigarbą ir jos valią priešintis pavergėjui.   Aras Lukšas   Kone tą pačią akimirką kai 1944-ųjų vasarą raudonarmiečių batai vėl įžengė į Lietuvos žemę, mūsų krašte prasidėjo … Skaityti toliau Lietuvos išlaisvinimo Taryba: be ginklo prieš smurtą

Pulkininkas Liudas Butkevičius: „Buvau žmogus ir tik žmogus“

    Kitą savaitę sukanka 136 metai kai gimė vienas iš Lietuvos kariuomenės kūrėjų, Nepriklausomybės kovų veteranas, antisovietinio ir antinacinio ir antisovietinio pasipriešinimo dalyvis, Gulago kalinys pulkininkas Liudas Butkevičius. Praėjusią savaitę sukako 54 metai nuo šio karininko mirties. Ta proga prisiminkime kai kuriuos  jo ilgo, gyvenimo epizodus – nuo mokyklos klasės iki partizano žeminės.   … Skaityti toliau Pulkininkas Liudas Butkevičius: „Buvau žmogus ir tik žmogus“