Vytautas Kazimieras Jurevičius: „Ar galėjau užstatyti sąžinę?“

    Dar kartą grįždami prie 1941-ųjų metų vasaros įvykių, prisiminkime Birželio sukilimo eilinį Vytautą Kazimierą Jurevičių ir neeilinį šio kovotojo gyvenimą.   Aras Lukšas   Vytauto Kazimiero Jurevičiaus varo nerasime tarp dažniausiai minimų Birželio sukilimo dalyvių ar Lietuvos laisvės Armijos (LLA) kovotojų vardų. Apie jį nesukurti filmai, jo gyventų vietų neprimena paminklinės lentos. Šis … Skaityti toliau Vytautas Kazimieras Jurevičius: „Ar galėjau užstatyti sąžinę?“

Reklama

Alfonsas Petrulis – užmirštas signataras

    Vakar sukako 90 metų kai mirė Vasario 16-osios Akto signataras Alfonsas Petrulis. Prisiminkime šio kunigo ir visuomenės veikėjo gyvenimo kelią.   Aras Lukšas   Signataras Alfonsas Petrulis šiandien prisimenamas nedažnai. Kitaip, nei jo jaunesnysis brolis Vytautas – keturių vyriausybių finansų ministras o vėliau – ir kabineto vadovas, 1940-aisiais tapęs viena pirmųjų NKVD aukų … Skaityti toliau Alfonsas Petrulis – užmirštas signataras

Leonas Prapuolenis – Birželio sukilimo vėliavnešys

  Minėdami Birželio sukilimo 77-ąją sukaktį, prisiminkime vieno iš jo vadų – Lietuvių aktyvistų fronto veikėjo Leono Prapuolenio istoriją.   Aras Lukšas „Dėmesio! Dėmesio! Kalba Kaunas, laisva ir nepriklausoma Lietuva! Tautiečiai, vokiečių armija raudonuosius grobuonis iš Lietuvos baigia vyti. Lietuvių tauta, išvaduota iš jungo, ryžtasi gyventi vėl laisva ir nepriklausoma. Jau sudaryta Laikinoji vyriausybė ir … Skaityti toliau Leonas Prapuolenis – Birželio sukilimo vėliavnešys

Ištikimas kario priesaikai

    Gegužę sukako 102 metai kai gimė Lietuvos partizanų Didžiosios kovos apygardos štabo viršininkas Aleksandras Zapkus-Piliakalnis.  Galėjęs pasirinkti ramų gyvenimą Vakaruose, šis žmogus vis dėlto liko ištikimas kario priesaikai ir pasirinko kovą ir žūtį okupuotoje Tėvynėje   Aras Lukšas   Vėlyvas 1944-ųjų ruduo. Berlyno priemiesčio gatve tarp apgriautų namų darda apdriskęs tramvajaus vagonas. Tarp … Skaityti toliau Ištikimas kario priesaikai

Dovas Zaunius: užsienio politikos „ilgaamžis“

  Šiandien prisiminkime gerokai primirštą tarpukario Lietuvos diplomatą, Užsienio reikalų ministrą Dovą Zaunių, kuriam teko susidurti su svarbiausiais mūsų šalies užsienio politikos iššūkiais.   Aras Lukšas   Vienas pirmųjų ką tik įkurtos Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos valdininkų. Ilgiausiai – 4 metus ir 7 mėnesius - pareigas ėjęs Užsienio reikalų ministras. Vienintelis iš Mažosios Lietuvos kilęs … Skaityti toliau Dovas Zaunius: užsienio politikos „ilgaamžis“

1918-ųjų žiema: sutemos prieš aušrą

  Žengdami į jubiliejinį atkurtos Lietuvos valstybės pavasarį, prisiminkime, kas vyko baigiantis 1918-ųjų žiemai, po to, kai Lietuvos Taryba priėmė, o vėliau ir paskelbė Vasario 16-osios Aktą.   Aras Lukšas   Pradėkime nuo lemtingos akimirkos, kurią šiemet, minint atkurtos valstybės šimtmetį, paženklino visų Lietuvos bažnyčių varpų gaudesys. Ir pastebėkime, kad ankstyvą anos šlapios ir vėjuotos … Skaityti toliau 1918-ųjų žiema: sutemos prieš aušrą

Profesorius Vladas Jurgutis: ne vien „lito tėvas“

  Pradėdami jubiliejinių 2018-ųjų metų istorinius pasakojimus, prisiminkime profesorių Vladą Jurgutį – žymų ekonomistą ir bankininką, kurio nuopelnus kuriant nepriklausomą Lietuvos valstybę sunku pervertinti. Sausio 9-ąją sukaks 51 metai nuo šio neeilinio žmogaus mirties.   Aras Lukšas   Profesorius Vladas Jurgutis šiandien dažniausiai prisimenamas kaip lito tėvas. Iš tiesų, pirmojo Lietuvos banko valdytojo nuopelnai įvedant … Skaityti toliau Profesorius Vladas Jurgutis: ne vien „lito tėvas“