Pasirinkęs audras

    Prieš 67 me­tus, 1946-ųjų lie­pos 1 die­ną Vil­niu­je su­šau­dy­tas bu­vęs Lie­tu­vos ka­ro avia­ci­jos ka­pi­to­nas Ig­nas Vy­lius. Šian­dien pri­si­min­ki­me šio pri­mirš­to pa­trio­to ir ko­vo­to­jo gy­ve­ni­mo ke­lią. Ig­ną Vy­lių, ma­tyt, ga­li­ma va­din­ti ko­vo­to­ju iš pri­gim­ties. Dar mo­ky­da­ma­sis Tel­šių gim­na­zi­jo­je jis įsto­jo į šau­lių or­ga­ni­za­ci­ją. 1923-ių­jų sau­sį ka­ro moks­lų ne­ra­ga­vęs de­vy­nio­lik­me­tis sa­va­no­ris da­ly­va­vo Klai­pė­dos su­ki­li­me. Ma­tyt, … Skaityti toliau Pasirinkęs audras

Svajonės sparnų pakerėtas

  1926 metų birželio 8 dieną Kauno aerodrome, bandydamas savo naują lėktuvą žuvo žymus Lietuvos aviatorius ir orlaivių konstruktorius Jurgis Dobkevičius. Ankstų 1926 metų birželio aštuntosios rytą prie namo Kauno Donelaičio gatvėje lūkuriavo trys vyrai. Netrukus pro prasivėrusį pirmojo aukšto langą į kiemą tyliai išlipo jų bičiulis. Ketveriukė skubiai patraukė Aleksoto aerodromo link. „Greitai nukakome … Skaityti toliau Svajonės sparnų pakerėtas

Palaužti, bet nesunaikinti sparnai

Kovo ir balandžio sandūra pilna įdomių sukakčių: tiek pačių naujausių, kurias iš savo patirties prisimena net ir dabartiniai moksleiviai, tiek ir tokių, kurias daugelis tikriausiai primiršo. Įdomiausia, kad tarp  šių sukakčių yra gal ir nepastebimas, tačiau tikras ryšys.   Aras Lukšas   Kovo 29-ąją paminėjome NATO dieną. Štai jau 6 metai priklausome galingiausiai pasaulyje gynybinei … Skaityti toliau Palaužti, bet nesunaikinti sparnai